quinta-feira, 13 de outubro de 2011

Y ESE MAR QUE TRANQUILO TE BAÑA de Marcela González Cortés


6,30 min. Año 2010 Tucumán-Argentina.

Bailarina Sandra Aguirre.

Producción de mov. Sandra Aguirre y Marcela González Cortés.

Efectos de sonido, edición y cámara Marcela González Cortés.

Producción Grupo La Rendija.

Nenhum comentário:

Seguidores